Цени

Наемане на целия имот:

от 20.10-30.03 - 450лв. /ден
от 01.04-19.10 - 350 лв. /ден


Капацитетът на комплекса e 12 места,
а с допълнителни легла до 20 места.


Kъщи за гости "Стоилите",
"БИБ" ООД,
Райфайзенбанк България,
клон Габрово,
IBAN: BG90 RZBB 9155 1088 6599 10;
BIC: RZBBBGSF